jääkeeld leeveneb

Alates 17.12 on lubatud Lõuna-, Lääne- ja Ida-Eesti siseveekogude jääle minek.

jääkeeld leeveneb