Kuidas muuta kodulähedane veekogu ohutuks?

Enamus uppumisi leiab aset vette kukkumiste või libastumiste tõttu.

2020. aastal uppus 58 inimest, kellest 30 uppus kukkumiste/ libastumiste tõttu, mis on viimase viie aasta suurim. Kõige rohkem uppus kukkumistel inimesi kraavidesse ja tiikidesse ning kõik kodukeskkonnas kukkunutest uppunud olid eakad (10). 2020. aastal moodustasid eakad üle poole veeõnnetustes hukkunutest ehk 57%. Eakaid uppus 3 korda rohkem kui 2019. aastal.

2020. aastal uppus üks laps ning veeõnnetustest päästeti aga 11 last. 2017. aastal kodukeskkonnas, kus olid kraavid, basseinid, tiigid, kaevud jne uppus 12 inimest, kellest 3 väikelast, kes olid vaid hetkeks järelevalveta jäetud.

Muuda kodulähedased veekogud ohutuks ja takista laste juurdepääsu piirdeaiaga

Levinuim aiamaterjal on puit.

 • Puitaed säilib paremini, kui seda niiskuskindla vahendiga immutada.
 • Värvi aed näiteks kodukihelkonna väridesse!
 • Taaskasuta julgelt erineva kuju ja laiusega lippe.
 • Ettevaatust aialippide horisontaalsete asetusega, lapsed võivad seda redelina kasutada!

 

Kodutiigi aed

Piirdeaiana kasutatakse kõige enam võrkaedu

 • Pööra tähelepanu võrgu aluse ala kindlustamisele.
 • Aia kõrgus peaks jääma kuni 1,5m, sellest kõrgema aia puhul tuleks see kohalikus omavalitsuses kooskõlastada.

 

võrk aed

Kaevud korda

 • Kui sinu kaevu kivi- või puitkonstruktsioonid on lagunenud, võivad need tõsise õnnetuse põhjustada.
 • Vaheta välja pehkinud puitkonstruktsioonid või asenda lagunenud kivid uutega.
 • Eriti ohtlikud on lahtised kaevusuud, kuhu tuleb paigaldada korralikud kaaned!
 • Kaevu parandamiseks kasutatav puitmaterjal töötle veekindla vahendiga.
 • Värvi kaevukaas ja kaevurakked oma kihelkonna värvidesse!
kaev1