Hädasolija koha märgistamine ristsuundadega

  • Kui näed kaldalt hädasolijat ja sul ei ole võimalik talle appi minna, siis on suureks abiks saabuvale päästeteenistusele, kui suudad täpselt märgistada hädasolija asukoha;
  • Seal kus seisad, pane kaldale märk (puuoks, oma kinnas jne) ning vali hädasolija suunas vaadates vastaskaldal teine pidepunkt (puulatv, korsten jne.);
  • Liigu 10-20 m mööda kallast ja märgi uuesti oma seismise koht ja üle veekogu hädasolija suunas järgmine pidepunkt;
  • Kahe tekkiva mõttelise sirge ristumiskoht tähistabki täpselt hädasolija asukohta;

PS! Kalda märgid peavad olema statsionaarsed, liikuvad märgid (laeva mastid jne.) ei sobi