Ära lase purjus sõpra vette

Kui jood, ära uju!

Veekogu ääres viibides on oluline meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku. Seetõttu on väga oluline oma sõpradel ja lähedastel veekogu ääres viibides silma peal hoida – ära lase neid purjus peaga vette. Purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, mistõttu on oluline, et lähedal viibivad inimesed oleksid tähelepanelikud ja vajadusel sekkuksid, keelates alkoholi tarvitanud inimesel vette minna.

Aastatel 2014-2016 uppus purjus peaga 90 inimest, neist suveperioodidel 24 inimest. Läbiv märksõna uppumisjuhtumitest on alkohol. Hoolimata sellest, et ollakse teadlikud joobes vette mineku ohtlikkusest, kaob alkoholi mõjul ohutunne ning ohver läheb veekogusse end värskendama, ujuma või oma võimeid proovile panema. On neidki, kes kogemata vette kukuvad.

 

Enamusel juhtumistest oleks keegi kaaslastest võinud õnnetuse ära hoida, kui oleks sõbral silma peal hoidnud ja õigel ajal sekkunud.

Kui joon, ei uju