Ära lase purjus sõpra vette

Kui jood, ära uju!

Veekogu ääres viibides on oluline meeles pidada, et ujumine ja alkohol ei käi kokku. Seetõttu on väga oluline oma sõpradel ja lähedastel veekogu ääres viibides silma peal hoida – ära lase neid purjus peaga vette. Purjus inimene ei pruugi osata hinnata olukorra ohtlikkust, mistõttu on oluline, et lähedal viibivad inimesed oleksid tähelepanelikud ja vajadusel sekkuksid, keelates alkoholi tarvitanud inimesel vette minna.

Eelmine aasta kujunes taasiseseisvumise aja üheks suurima veeõnnetuste arvuga aastaks. 2021. aastal hukkus veeõnnetustes 60 inimest, ainuüksi juulis 15 inimest. Ka 2020. oli uppunute arv väga kõrge – 58 inimest. Üle poolte uppunutest olid joobes.  Hoolimata sellest, et ollakse teadlikud joobes vette mineku ohtlikkusest, kaob alkoholi mõjul ohutunne ning ohver läheb veekogusse end värskendama, ujuma või oma võimeid proovile panema. Veekogudel tegevuste (suplemine, kalastamine, paadisõit jmt) tõttu uppus rekordarv inimesi – 41.

Enamusel juhtumistest oleks keegi kaaslastest võinud õnnetuse ära hoida, kui oleks sõbral silma peal hoidnud ja õigel ajal sekkunud.

Vaata lisaks: Selgroog.ee

Kui joon, ei uju