Rannavalve ja renditeenuste juhendid

Siseministeerium koos mitmete koostööpartneritega on uuendanud ja koostanud rannavalveteenuse ning erinevate veesõidukite renditeenuse hea tava juhendid.
Teenuste head tavad on suunatud nii kohalikele omavalitsustele, turvaettevõtetele, vetelpäästjatele kui ka veega seotud teenuste pakkujatele. Nimetatud juhendid ei ole kohustuslikud (nad ei oma seaduslikku jõudu), pigem on tegu soovituslike punktidega, mille täitmine suurendab veeohutuse taset Eestis.

Rannavalve teenuse hea tava juhendiga on võimalik tutvuda siin: Rannavalve teenuse juhend

Veesõidukite rentimisel ja veeparkide haldamisel osutatava teenuse hea tavaga on võimalik tutvuda siin: Renditeenuse hea tava