Tunne erinevaid veekogusid

Selleks, et veekogu ääres ohutult aega veeta, on oluline teada erinevate veekogude iseloomulikke omadusi. Tutvu nendega allpool!

 

tiikTiik

Väike kunstlik veekogu, mis on teadmata sügavuse tõttu eriti ohtlik väikestele lastele.
Põhilised tiikide ohud: järsud kaldad, mudane põhi ja prognoosimatu sügavus.

Kodutiikide ümber on võimalik ehitada spetsiaalsed kaitseaiad. Kodulähedase veekogu ohutuks muutmisest,  saad lugeda SIIT.

 

 

karjäärKarjäär

Kunstlik veekogu, mille põhjareljeef on väga ettearvamatu.
Põhilised karjääride ohud: ettearvamatu põhjareljeef, ootamatud (teravate servadega, roostes) veealused esemed ja veetaimed.

Läheb järsku sügavaks.

 

 

 

jõgiJõgi

Suured ja aeglase vooluga jõed võivad mõjuda petlikult.
Põhilised jõgede ohud: vool võib näida aeglane, kuid olla tegelikult väga tugev. Sügavus varieerub väga madalast kuni väga sügavani (hauakohad). Veetemperatuur on reeglina madal ja vesi ei ole läbipaistev.

Jõgede puhul tuleb vältida kohti, kus vesi langeb – tammid, paisud, kosed.

 

 

 

järvJärv

Taimestik võib olla risk ujumisel.
Põhilised järvede ohud: vee sügavus varieerub väga sügavast väga madalani.

Põhi võib olla nii “kandev” kui ka pehme.

 

 

 

meriMeri

Merevesi on reeglina järvede ja tiikide veest jahedam.
Põhilised mere ohud: lainetus võib ujumise trajektoori tugevalt mõjutada (see sõltub tuule suunast ja tugevusest). Vesi ei ole läbipaistev.