Paukvest

Paukvesti peetakse üheks mugavaimaks päästevestiks, mis selga pannes meenutab rakmeid, kuid vette sattudes toimib päästevahendina. Paukvesti täidab väike suruõhuballoon, mis avanedes täidab vesti õhuga. Paukveste on kahte liiki: osade puhul tuleb vest manuaalselt õhuga täita ehk vette kukkudes ise nöörist tõmmata ja teiste puhul on kasutusel automaatne süsteem ehk vest täitub vees ise õhuga. Kuigi paukvest võimaldab samuti palju liikumisvabadust ei sobi see veespordialade harrastamisel, mille puhul vette kukkumine on vältimatu – kord täitunud paukvesti uuesti kokku pakkimine ja töökorda seadmine on tülikas ja võtab aega.

paukvest