Paukvest

Paukvesti peetakse üheks mugavaimaks päästevestiks, mis selga pannes meenutab rakmeid, kuid vette sattudes toimib päästevahendina. Paukvesti täidab väike suruõhuballoon, mis avanedes täidab vesti õhuga. Paukveste on kahte liiki: osade puhul tuleb vest manuaalselt õhuga täita ehk vette kukkudes ise nöörist tõmmata; teiste puhul on kasutusel automaatne süsteem ehk vest täitub vees ise õhuga. Kuigi paukvest võimaldab samuti palju liikumisvabadust, ei sobi see veespordialade harrastamisel, mille puhul vette kukkumine on vältimatu – kord täitunud paukvesti uuesti kokku pakkimine ja töökorda seadmine on tülikas ja võtab aega.

paukvest