Kuidas muuta kodulähedane veekogu ohutuks

Enamus uppumisi leiab aset vette kukkumiste või libastumiste tõttu.

2021. aastal moodustasid need 32% (19 tk 60-st) kõikidest juhtumitest. Sagedasti on kukkujateks eakad või väikelapsed.

Vaata kodust veeohutust puudutavat infolehte SIIT

Kodutiigid

Muuda kodulähedased veekogud ohutuks ja takista laste juurdepääsu piirdeaiaga:

Levinuim aiamaterjal on puit.

 • Puitaed säilib paremini, kui seda niiskuskindla vahendiga immutada.
 • Värvi aed kodukihelkonna väridesse!
 • Taaskasuta julgelt erineva kuju ja laiusega lippe.
 • Ettevaatust aialippide horisontaalsete asetusega, lapsed võivad seda redelina kasutada!

Kodutiigi aed

 

Piirdeaiana kasutatakse kõige enam võrkaedu

 • Pööra tähelepanu võrgu aluse ala kindlustamisele.
 • Aia kõrgus peaks jääma kuni 1,5m, sellest kõrgema aia puhul tuleks see kohalikus omavalitsuses kooskõlastada.
võrk

Kaevud korda

 • Kui sinu kaevu kivi- või puitkonstruktsioonid on lagunenud, võivad need tõsise õnnetuse põhjustada.
 • Vaheta välja pehkinud puitkonstruktsioonid või asenda lagunenud kivid uutega.
 • Eriti ohtlikud on lahtised kaevusuud, kuhu tuleb paigaldada korralikud kaaned!
 • Kaevu parandamiseks kasutatav puitmaterjal töötle veekindla vahendiga.
 • Värvi kaevukaas ja kaevurakked oma kihelkonna värvidesse!
1kaev