Veega sõber

Ujumisoskuse omandamine on kõikide inimeste jaoks eluks vajalik oskus. Selleks, et üha suurem osa Eesti elanikest saaks vees hakkama, on Päästeamet, Eesti Ujumisliit ja Selts Eesti Vetelpääste asunud tegema sihipärast koostööd. Selle suurem eesmärk on ühtse ujumisoskuse standardi loomine ja kehtestamine ning ujumise algõpetuse programmi koolide riikliku õppekava jaoks ettevalmistamine. Kõikide osapoolte soov on parandada eestlaste ujumisoskust ja vähendada seeläbi uppunute arvu.

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel teostati 2014. aastal koolide ujumisõpetajate seas uuring, millest selgus, et õpetajad vajavad ujumise algõpetuse teemalisi koolitusi ja metoodilisi materjale. Selle olukorra parandamiseks korraldavad Päästeamet, Eesti Ujumisliit ja Selts Eesti Vetelpääste alates 2015a ujumise algõpetuse koolitusi.

Koolitused toimuvad 2015a ilmunud ujumise algõpetuse raamatu „Õpime ujuma“ metoodika alusel. Norra keelest tõlgitud teos on valminud koostöös Norra Ujumisliiduga ja sisaldab endas parimaid ujumisõppe praktikaid kogu maailmast. Koolitusel osalejad saavad raamatu ka endale, et head näpunäited pärast koolitust meelest ei läheks.Raamatut saab edukalt kasutada metoodilise abivahendina nii lasteaedade kui ka kooli ujumise algõpetuse tundides.

Koolitusi viivad läbi Eesti ja Norra Ujumisliitude koostöös spetsiaalse ettevalmistuse saanud pikaajalise kogemusega ujumise juhendajad. Kahepäevastel koolitustel on suur praktilise õppuse osakaal, mis annab ujumise algõpetuse kursuste läbiviimiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Koolitusel tutvustatakse õpetajatele ka Norrast pärit motiveerivat märgiujumise süsteemi, millega saab innustada lapsi ujumisoskust parendama.

Märgid on tähistatud erinevate oskustasemetega ning on ka erineva kujundusega, et lastel oleks motivatsiooni püüelda parema ujumisoskuse poole.

märgiujumine