Vali avalik valvega rand

Avalik valvega rand on kõige parem valik, sest:

  • Ranna territoorium on hooldatud ja veekogu põhjast eemaldatakse sinna sattunud ohtlikud esemed;
  • Vettehüppe tornid on kontrollitud, põhi turvaline ja sügavus piisav;
  • Ujumisala on märgistatud poidega ja seda valvatakse;
  • Vetelpäästjad näevad nii vees kui kaldal olevaid ohte ja aitavad õnnetusi ära hoida;
  • Päästjad ja kiirabi teavad avalike randade asukohti ja pääsevad õnnetuse korral sinna kiiresti ligi;
  • Lipud näitavad, kas ilmaolud ja vesi on ujumiseks sobivad.

Vaata lisaks: Avalikud supluskohad ja suplusvee ohutus

Vaata ka avaliku ranna infolehte SIIT