Vali avalik valvega rand

Avalik valvega rand on kõige parem valik, sest:

  • ranna territoorium on hooldatud ja veekogu põhjast eemaldatakse sinna
  • sattunud ohtlikud esemed;
  • vettehüppe tornid on kontrollitud, põhi turvaline ja sügavus piisav;
  • ujumisala on märgistatud poidega ja seda valvatakse;
  • vetelpäästjad näevad nii vees kui kaldal olevaid ohte ja aitavad õnnetusi ära hoida;
  • päästjad ja kiirabi teavad avalike randade asukohti ja pääsevad õnnetuse korral sinna kiiresti ligi;
  • lipud näitavad, kas ilmaolud ja vesi on ujumiseks sobivad.

Vaata lisaks: Avalikud supluskohad