2018

Hoia silm peal!

Päästeameti 2018. aasta veeohutuskampaania põhisõnumi oli „Hoia Silm Peal“, mis kutsus inimesi üles koduses keskkonnas olevaid ohte märkama, oma eakatel lähedastel ja lastel silma peal hoidma ning seeläbi võimalikke õnnetusi vältima.

Päästeameti statistika näitab, et viimastel aastatel on koguni pooled uppumised olnud seotud kukkumistega ning leidnud aset koduses keskkonnas. 2017. aastal juhtus väikelastega juhtus kolm rasket veeõnnetust. Nad kõik uppusid koduses keskkonnas, kui olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta. Peaaegu kõik koduses keskkonnas toimuvad veeõnnetused on ennetatavad. Selleks on aga vaja ümbritsevaid ohte teada, märgata ja vajalikud abinõud kasutusele võtta.

Kampaania reklaamklipp: