Hädasolija koha märgistamine ristsuundadega

 

  • Kui hädasolija on jääl ja sul ei ole võimalik talle appi minna, näiteks sa ei ole kindel oma võimetes või on jää liiga ohtlik, siis on suureks abiks saabuvale päästeteenistusele, kui suudad täpselt märgistada hädasolija asukoha;
  • Seal kus seisad, pane kaldale märk (puuoks, oma kinnas jne) ning vali hädasolija suunas vaadates vastaskaldal teine pidepunkt (puulatv, korsten jne.);
  • Liigu 10-20 m mööda kallast ja märgi uuesti oma seismise koht ja üle veekogu hädasolija suunas järgmine pidepunkt;
  • Kahe tekkiva mõttelise sirge ristumiskoht tähistabki täpselt hädasolija asukohta;

PS! Kalda märgid peavad olema statsionaarsed, liikuvad märgid (laeva mastid jne.) ei sobi